Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Tidsskriftet udkommer to gange årligt og formålet er formidling af videnskabelig og faglig viden indenfor landinspektørens fagfelt til landinspektørforeningens medlemmer og andre interesserede.

Tidsskriftet tager imod artikler og essays indenfor emner relateret til fast ejendomsretsforhold, arealforvaltning, fysisk planlægning, landmåling og geoinformatik - eller populært sagt indenfor landinspektørens fagfelt.

Meddelelser

 

03.07.2017

 

Landadministrationssystemer i et menneskeretligt perspektiv


I dag udgiver Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning en artikel på dansk af Stig Enemark. Stig Enemark er professor emeritus ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet.

Stig Enemark er landinspektør og en kapacitet såvel nationalt som internationalt inden for samfundsudvikling og planlægning. Stig Enemark er blandt andet udpeget af Verdensbanken som såkaldt "Capacity Building Expert" og han blev i 2006 valgt til Verdenspræsident for FIG (International Federation of Surveyors) for perioden 2007 til 2010.

I denne artikel beskriver Stig Enemark landadministrationssystemer i et menneskeretligt perspektiv – med særlig fokus på udviklingslande. "Landadministrationssystemer er et redskab til at håndtere rettigheder, restriktioner og forpligtigelser i relation til jord og fast ejendom. Hver af disse tre komponenter har en menneskeretlig dimension, som relaterer sig til nationale politikker for styring af fast ejendoms anvendelse."

Læs artiklen her.

 
Sendt: 2017-07-03
 
Flere meddelelser...