Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Tidsskriftet udkommer to gange årligt og formålet er formidling af videnskabelig og faglig viden indenfor landinspektørens fagfelt til landinspektørforeningens medlemmer og andre interesserede.

Tidsskriftet tager imod artikler og essays indenfor emner relateret til fast ejendomsretsforhold, arealforvaltning, fysisk planlægning, landmåling og geoinformatik - eller populært sagt indenfor landinspektørens fagfelt.

Meddelelser

 

24.05.2017

 

Rewilding som planmål i Antropocæn

I dag udgives et essay med titlen "Rewilding som planmål i Antropocæn"

Forfattere er Rasmus Ejrnæs, Jesper Bladt, Camilla Fløjgaard fra Sektion for biodiversitet, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet.

Artiklen henvender sig til alle, der arbejder med planlægning og interesserer sig for planlægning i det åbne land.

Forfatterne forudser også konsekvenser for ejendomsretten og skriver: "Vi forudser desuden at deleøkonomien spreder sig til ejendomsretten og medfører et stigende folkeligt ønske om at afmontere den absolutte ejendomsret. En opblødning af ejendomsretten kan både følge af et politisk pres, men også af lokale processer, hvor fremtidens levedygtige fællesskaber i landdistrikterne blandt andet kommer til at bygge på en øget adgang til at færdes i naturen. Måske vil også fremtidens lodsejere være mere indstillet på at give øget adgang helt frivilligt."

Læs artiklen her

 
Sendt: 2017-05-24
 
Flere meddelelser...