Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Tidsskriftet udkommer to gange årligt og formålet er formidling af videnskabelig og faglig viden indenfor landinspektørens fagfelt til landinspektørforeningens medlemmer og andre interesserede.

Tidsskriftet tager imod artikler og essays indenfor emner relateret til fast ejendomsretsforhold, arealforvaltning, fysisk planlægning, landmåling og geoinformatik - eller populært sagt indenfor landinspektørens fagfelt.

Meddelelser

 

13.12.2016

 

Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) er en del af den performancebaserede model til fordeling af basismidler til universiteterne. Derfor har forskningsmiljøet brug for at få 'Tidssktift for Kortlægning og Arealforvaltning' optaget på BFI-listen.

Link til BFI-kriterier/procedure: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/autoritetslister/retningslinjer-for-kvalitetskriterium-og-relevanskriterium.pdf

Vurderingen af Tidsskriftet sker på baggrund af fire kriterier:

  1. et relevanskriterium
  2. kvalitetskriterium
  3. Opfyldelse af lokalreglen (et tidsskrift, hvor mere end 2/3 af forfatterne kommer fra samme institution kan ikke få BFI-point.)
  4. fagfællebedømmelse (http://ufm.dk/forskning-og-innovation/statistik-og-analyser/den-bibliometriske-forskningsindikator/fagfaellebedommelse/definition-af-fagfaellebedommelse-mar-2015.pdf)

Tidsskriftet må gerne indeholde mere/andet end fagfællebedømte artikler, men det er naturligvis kun de fagfællebedømte artikler, der gives BFI-point efter optagelsen på BFI-listen. 

Tidsskriftet har tidligere været BFI-godkendt, men røg af listen pga. manglende regelmæssighed i udgivelserne. 

Det er nu en redaktionens hovedprioritet at få Tidsskriftet tilbage på listen og vi regner med branchens opbakning og aktive bidrag hertil - også din :-)

Så lad inspirationen og skriveflowet ramme dig i juleferien og hav en rigtig dejlig jul.

Mvh Anne Kristine Mouritsen

 


 

 

 

 

 

 
Sendt: 2016-12-13 Mere...
 
Flere meddelelser...