Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning

Tidsskriftet udkommer to gange årligt og formålet er formidling af videnskabelig og faglig viden indenfor landinspektørens fagfelt til landinspektørforeningens medlemmer og andre interesserede.

Tidsskriftet tager imod artikler og essays indenfor emner relateret til fast ejendomsretsforhold, arealforvaltning, fysisk planlægning, landmåling og geoinformatik - eller populært sagt indenfor landinspektørens fagfelt.

Meddelelser

 

18.04.2017

 

Regler om proceselementer og procesrækkefølge ved skelforretninger

Fjerde artikel i Tanja L. Skovsgaards artikelserie om skelforretninger er nu udgivet. Læs den her

I artiklen redegøres for, hvilke proceselementer der skal indgå i en skelforretning, og der søges udledt en procesrækkefølge. Endvidere foretages en sammenligning mellem gældende og tidligere regler. I den forbindelse problematiseres det, at regler vedrørende flere proceselementer blev fjernet ved udstykningsreformen, der trådte i kraft i 1991. Det blev stillet Folketinget i udsigt, at reglerne skulle flyttes til en ny skelforretningsbekendtgørelse. Men dette skete ikke.

 

 

 
Sendt: 2017-04-18 Mere...
 
Flere meddelelser...