Om tidsskriftet

Fokus og område

Tidsskrift for Kortlægning og Arealforvaltning er et peer-reviewed tidsskrift, der udkommer to gange årligt (med mulighed for særlige tema-udgivelser).

Tidsskriftets formål er formidling af videnskabelig og faglig viden til foreningens medlemmer, men henvender sig også til professionelle brugere, studerende, undervisere og forskere i øvrigt.

Tidsskriftet modtager bidrag indenfor emner relateret til fast ejendomsretsforhold, arealforvaltning, fysisk planlægning, landmåling og geoinformatik - eller populært sagt indenfor landinspektørens fagfelt. Herudover skal artikler have et indhold, der berører danske forhold eller på anden måde er relevant for medlemmerne at læse.

Tidsskriftet publicerer videnskabelig og faglig dokumentation i to kategorier:

  • Videnskabelige artikler – originalartikler – der er underlagt double-blind peer-review
  • Andre artikler.

Tidsskriftets primære udgivelsessprog er dansk, herudover accepteres desuden Engelsk, Norsk og Svensk.

Peer review-proces

Videnskabelige artikler er underlagt en double-blind peer-review procedure. Reviewet foretages af to udvalgte forskere (min. ph.d.grad) indenfor emneområdet. Redaktøren superviserer reviewprocessen, og forfatteren kan følge processen via denne hjemmeside. Redaktionen arbejder efter at behandle indkomne manuskrifter hurtigst muligt, og forfattere vil normalt modtage feed-back på indsendte artikler indenfor 3-4 uger.

Politik om Open Access

Dette tidsskrift giver åben adgang til dets indhold ud fra et princip om at gøre forskning frit tilgængelig for offentligheden.

Contributor

Det digitale tidsskrift udgives via Aalborg Universitet/Universitetsbiblioteket

Tidsskriftshistorik

Landinspektørforeningens tidsskrift startede i 1891 under navnet ”Tidsskrift for Opmålings- og Matrikulsvæsen”. I 1950 blev tidsskriftets titel let mordaniseret, og herefter hed tidsskriftet ”Landinspektøren” med undertitlen ”Tidsskrift for Opmålings- og Matrikelvæsen”. I 1971 forsvandt undertitlen, så tidsskriftet alene hed ”Landinspektøren”. Tidsskriften fik i 1987 igen en undertitel ”Tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning”.

Tidsskriftet bestod i trykt form indtil 2008, hvor ”Landinspektøren” blev delt i to. Et fagblad kaldet ”Landinspektøren” og et tidsskrift ved navn ”Tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning”, som fortsat står for den lidt tungere vidensformidling til landinspektørforeningens medlemmer.

Selvom tidsskriftet indtil 2008 var et analogt tidskrift, findes de gamle numre digitalt, idet disse i dag er scannet og kan findes (her).

”Tidsskrift for kortlægning og arealforvaltning” overgik i 2008 til digitalt tidsskrift.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter. For yderligere information henvises til Aalborg Universitets privatlivspolitik og cookiepolitik.