Indsendelser

Du skal Login eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af indsendelse

Som en del af indsendelsesprocessen skal forfattere afkrydse, at deres indsendelse overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Artiklen (videnskabelige artikler til peer-review) har ikke tidligere været publiceret andetsteds og er ikke indsendt til publicering i andre tidsskrifter.
 • Artiklens formatering
  • uploades i word-format (.doc/.docx), og er
  • skrevet i Times New Roman 12 pkt,
  • anvendt kursiv frem for understregning i teksten (undtaget hyperlinks) til fremhævning
  • illustrationer, figurer og tabeller er placeret på det sted i teksten, hvor de hører til
  • figurer vedhæftes tillige som særskilte filer.
 • Artiklen opererer med overskrifter i max. to niveauer, dvs.
  • Titel, eks. Geografisk Informationssystemer
  • Overskrift 1, eks. 1. Indledning
  • Overskrift 2, eks. 1.1 Hvad er et geografisk informationssystem ?
 • Litteraturhenvisninger foretages vha. Harvard metode, dvs:

  • I teksten:
   • (Efternavn, Årstal, evt. sidetal) eller Efternavn (Årstal, sidetal).
  • I litteraturlisten:
   • Bog: Efternavn, Fornavn (årstal) Titel. Udgivelsessted, Forlag.
   • Tidsskriftsartikel: Efternavn, Fornavn (årstal) ‘Titel på artiklen’, Navn på tidsskrift. Volume X, Number X og år, s. ???.
   • Artikel fra en redigeret bog: Efternavn, Fornavn (årstal) ‘Titel på artiklen’, i Fornavn Efternavn på editor(s), Titel på bog. Udgivelsessted: Forlag, s. ??? (artiklens sidetal i bogen).

Retningslinjer for forfattere

Tidsskriftet modtager bidrag indenfor emner relateret til fast ejendomsretsforhold, arealforvaltning, fysisk planlægning og geoinformatik - eller populært sagt indenfor landinspektørens fagfelt. Herudover skal artikler have et indhold, der berører danske forhold eller på anden måde er relevant for medlemmerne at læse.

Artiklernes størrelse anbefales at være mellem 3000-7500 ord (vil typisk fylde 6-15 sider), og ledsages af et resume (max. 125 ord)

Angående videnskabelige artikler (peer reviewed): Tidsskriftet accepterer ikke manuskripter, som har været publiceret eller er under bedømmelse andet steds.

Tidsskriftets primære udgivelsessprog er dansk, herudover accepteres desuden Engelsk, Norsk og Svensk.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Personlige oplysninger om forfatteren vil udelukkede blive anvendt i forbindelse med kommunikation mellem redaktion og forfatter, og vil ikke blive offentliggjort.