Regler om proceselementer og procesrækkefølge ved skelforretninger

Forfattere

  • Tanja Lindgaard Skovsgaard

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v123i48.1865

Resumé

I artiklen redegøres for, hvilke proceselementer der skal indgå i en skelforretning, og der søges udledt en procesrækkefølge. Endvidere foretages en sammenligning mellem gældende og tidligere regler. I den forbindelse problematiseres det, at regler vedrørende flere proceselementer blev fjernet ved udstykningsreformen, der trådte i kraft i 1991. Det blev stillet Folketinget i udsigt, at reglerne skulle flyttes til en ny skelforretningsbekendtgørelse. Men dette skete ikke

Downloads

Publiceret

18-04-2017

Nummer

Sektion

Videnskabelige artikler - peer reviewed