Identitets-, Byggelinie- og Servitutattest

Forfattere

  • Anne Kristine Munk Mouritsen Aalborg Universitet
  • Søren Bitch Høyer
  • Tina Møller Jensen
  • Morten Blickfeldt Laursen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v123i48.1946

Resumé

En Identitet-, Byggelinie- og Servitutattest er en attest, som anvendes til at atteste-re for et byggeris lovlige placering. Attesten knytter sig til et behov og der gives ingen retningslinjer i nogen lov, der præciserer, hvordan attesten skal udarbejdes. Attesten har i praksis opnået en grad af udbredelse, der gør, at det synes væsentligt at undersøge, hvorledes attestens anvendelse og indhold forholder sig til lan-dinspektørens professionelle ansvar. Derfor valgte en specialegruppe på Aalborg Universitet i foråret 2017 at undersøge emnet og denne artikel er blevet til i et efterfølgende samarbejde mel-lem specialegruppen og Aalborg Universitet med henblik på at formidle resultaterne. Undersøgelsen blev bygget op omkring den juridiske metode, hvilket afspejles i artiklen, der på denne ene side undersøger praksis og på den anden side reglen.

Downloads

Publiceret

28-08-2017

Nummer

Sektion

Artikler