Geodata – et nyt område for miljøretten

Forfattere

  • Lasse Baaner

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v118i45.586

Resumé

Artiklen indeholder en juridisk analyse af nogle af INSPIRE-direktivets grundbegreber: geodata, geografiske objekter og metadata. I analysen introduceres begrebet retlige geodata som en kategori af geodata, hvor de centrale egenskaber kan beskrives som retlige attributter, og hvor korrekt anvendelsen af juridisk metode er væsentlig for kvaliteten af de pågældende geodata. Artiklen behandler INSPIRE-direktivets krav til metadata og konkluderer, at direktivet med en produktorienteret regulering af geodataområdet vil bidrage til en øget gennemsigtighed i forhold til en lang række af de geodata, der stilles til rådighed for borgerne og ligger til grund for myndighedernes beslutninger. Det fremhæves i den forbindelse, at metadata vedrørende retlige geodatas gyldighed er væsentlig for anvendeligheden af de pågældende data. Endelig viser artiklen, at der stadig er en række problemstillinger i forbindelse med de kortlægningsprocesser, som geodata fremkommer i, der kalder på en tydeligere retlig regulering. Her foreslås at indføre procedurekrav, der forpligter myndighederne til at redegøre for nøglebeslutninger i forbindelse med kortlægningsprocesser indenfor miljøforvaltningen og til at evaluere datakvalitet i forbindelse med formidling og brug af geodata og geoinformation.

Downloads

Nummer

Sektion

Videnskabelige artikler - peer reviewed