Grundejerforeninger og lokalplanen

Forfattere

  • Finn Kjær Christensen
  • Michael Tophøj Sørensen

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v1i1.710

Resumé

Grundejerforeninger er sparsomt beskrevet i planlitteraturen, og dette, kombineret med at grundejerforeningsinstrumentet i lokalplansammenhænge i 2003 med planlovsændringen blev udvidet til også at omfatte byomdannelsesområder, har dannet baggrund den foreliggende artikel. Artiklen indeholder en sammenfattende analyse af grundejerforeningsinstrumentet på baggrund af den eksisterende planlitteratur, domme og afgørelser på området, samt en spørgeskemaundersøgelse.

Downloads

Publiceret

19-08-2014

Nummer

Sektion

Videnskabelige artikler - peer reviewed