Procesvalg, rekvisition og forberedelse– regelgrundlaget for proces før skelforretningen

Forfattere

  • Tanja Lindgaard Skovsgaard

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v1i1.711

Resumé

I artiklen redegøres for reglerne, der ligger til grund for processen før skelforret-ningen. Begrænsningen i parternes adgang til domstolene problematiseres. Det konstateres, at retsvirkning af henholdsvis rekvisition og indkaldelse ikke er fuldt afklarede. Der argumenteres endvidere for, at kravene til oplysning af sagens parter er utilstrækkelige.

Downloads

Publiceret

19-08-2014

Nummer

Sektion

Videnskabelige artikler - peer reviewed