Sagens oplysning – regelgrundlaget for proces i skelforretningssager

Forfattere

  • Tanja Lindgaard Skovsgaard

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v1i1.712

Resumé

I artiklen redegøres for reglerne, der ligger til grund for sagens oplysning ved skelforretninger. Det slås fast, at ansvaret for sagens oplysning alene ligger hos den landinspektør, der leder skelforretningen. Der argumenteres for, at kontradiktionsprincippet også må være gældende ved skelforretninger samtidig med, at det konstateres, at det fortsat er uafklaret, hvor vidtgående krav til kontradiktion parterne kan stille. Endelig problematiseres sammenhængen i parternes adgang til kontradiktion, beviser før skelforretningen og deltagelse i skelforretningen.

Downloads

Publiceret

19-08-2014

Nummer

Sektion

Videnskabelige artikler - peer reviewed