Sagens resultat – regelgrundlaget for proces i skelforretningssager

Forfattere

  • Tanja Lindgaard Skovsgaard

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v122i47.986

Resumé

I artiklen redegøres for procesreglerne, der danner baggrund for sagens resultat ved skelforretninger, uanset om sagens resultat er parternes tiltrædelse, landinspektørens afgørelse, retsforlig, dom eller sagens ugyldighed som følge af matrikelmyndighedens nægtelse af notering af sagen. Det slås fast, at sagens lovlige resultat alene kan være landinspektørens skøn af den rette ejendomsgrænse. Med et konfliktforebyggendeperspektiv problematiseres det, at reglerne for erklæringen, hvormed parternes tiltræder skellet er utilstrækkelige.

Downloads

Publiceret

05-12-2014

Nummer

Sektion

Videnskabelige artikler - peer reviewed