Ekspropriation til veje i lokalplaner

Forfattere

  • Hans Faarup

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.tka.v122i47.988

Resumé

Der indgår næsten altid vejanlæg, når der i lokalplaner udlægges arealer til boliger eller erhverv. Taksationspraksis viser stor usikkerhed om, hvordan værdifastsæt-telsen af disse vejarealer skal fastlægges. Det gælder arealafståelse  til vejanlæg, eller afståelse af sammenhængende lokalplanarealer, når der eksproprieres til vir-keliggørelse af lokalplaner. Artiklen redegør for lovgrundlaget, når vejanlæggene etableres som  private fællesveje. Der redegøres også for fordelsbestemmelserne ved ekspropriation til offentlige veje i lokalplaner. Den nyeste taksationspraksis omtales, både for så vidt angår afståelse af vejarealer alene, og for overtagelse af samlede lokalplanarealer.

Downloads

Publiceret

05-12-2014

Nummer

Sektion

Essays