MED PASIENTEN I FØRERSETET – Recovery-perspektivets implikasjoner for musikkterapi i psykisk helsearbeid

Forfattere

  • Hans Petter Solli GAMUT, Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen og Lovisenberg Diakonale Sykehus

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v7i2.114

Resumé

Artikkelen introduserer recovery-perspektivet i forhold til psykiske lidelser og psykisk helse, og ser på dets mulige implikasjoner for musikkterapien. Det gjøres greie for historiske utviklingstrekk og rasjonale bak den medisinske modellen i behandling og psykoterapi, og for recovery-perspektivets historiske utvikling og konseptualisering. En case-vignett danner bakgrunn for en diskusjon av bedringsperspektivets implikasjoner for meta-perspektiv, praksis og forskning. Humanistiske -, ressursorienterte - og samfunnsorienterte tilnærminger til musikkterapi foreslås som konstruktive veier mot en mer recovery-orientert musikkterapi.

”Det er veldig mange personale som snakker til meg som om jeg er skikkelig syk og sånn. Og da blir jeg litt sånn oppgitt, og så tenker jeg ”Herre Gud”(…) Jeg føler meg ofte som en feilmontert vare. At det er liksom så mye feil ved meg, hvis du skjønner? Og når jeg er her [i musikkterapi], da føler jeg ikke at det er så mye galt. Jeg kan senke skuldrene ned og liksom…tenke at ’Nå er jeg her’…hvis du skjønner, da?”

(Viktoria, forskningsinformant)

Downloads

Publiceret

19-12-2012