MANUAL FOR PROCESORIENTERET MUSIKTERAPI MED PERSONER MED BPD.

Forfattere

  • Niels Hannibal Aalborg Universitet
  • Inge Nygaard Pedersen
  • Lars Ole Bonde
  • Lars Rye Bertelsen
  • Charlotte Dammeyer
  • Helle Nystrup Lund

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v7i2.116

Resumé

Denne artikel introducerer et musikterapeutisk behandlingskoncept kaldet: Procesorienteret Musikterapi (PROM). PROM er et forsøg på at formulere en principiel ramme for musikterapi i psykiatrien, som dels tager udgangspunkt i 17 års klinisk erfaring, dels stiler mod at være ”best practice”. PROM indeholder beskrivelser af manualens unikke, essentielle men ikke unikke, acceptable og ikke acceptable dele. Den unikke del af PROM skal kunne implementeres til alle målgrupper, mens de øvrige dele af manualen rettes til i forhold til en specifik målgruppe. Denne udgave af PROM er specifikt rettet i mod musikterapi for patienter med personlighedsforstyrrelser. Manualen indgår også som en del af et pilotprojekt, der har til formål at udvikle en protokol for et internationalt RCT projekt med samme målgruppe.

Downloads

Publiceret

19-12-2012