Anvendelse af harmonika i klinisk musikterapi i socialpsykiatriske botilbud

  • Heidi Lerche

Resumé

Kun ganske lidt litteratur er skrevet om harmonikaen som instrument i klinisk musikterapi. Denne artikel ønsker at skabe et indtryk af, hvordan harmonikaen kan anvendes i klinisk musikterapi i socialpsykiatrien. Artiklen indledes med en beskrivelse af harmonikaens karakteristika, herunder dens flytbarhed og stilarter. Herefter er artiklen inddelt i afsnit, der beskæftiger sig med henholdsvis harmonikaen som akkompagnementsinstrument, som instrument i improvisationssammenhæng og hvor harmonikaen bruges som percussioninstrument samt et afsnit om brug af harmonikaen i forbindelse med reminiscens. Desuden er der et afsnit med eksempler, hvor klienten spiller på harmonikaen.
Publiceret
13-01-2016