Musikterapi i psykiatrien online 10(1)

  • Britta Frederiksen Musikterapi, Aalborg Universitet
  • Heidi Lerche
  • Niels Hannibal Musikterapi, Aalborg Universitet

Resumé

Musikterapi i psykiatrien online 10(1), samlet udgave
Publiceret
13-01-2016