Guidet musik- og krops-lytning

Forfattere

  • Charlotte Dammeyer

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v8i1.257

Resumé

Med udgangspunkt i kliniske erfaringer fra psykodynamisk musikterapi i psykiatrien, Region Nord, beskriver denne artikel en ny supplerende metode inden for traditionen Guided Imagery and Music (GIM). Grundelementerne i metoden Guidet Musik- og Kropslytning (GMKL) består overordnet af: guidning, lytning til specifikt udvalgt klassisk musik, udtrykt og fortolket gennem krop & bevægelse, med henblik på afklaring, integration og personlig udvikling. I artiklen beskrives, hvordan GMKL med brug af det kropslige element kan bidrage som supplerende behandlingsform til anden traumebehandling i voksenpsykiatrien. Artiklen er overvejende baseret på klinisk materiale fra ét patientforløb i musikterapi, hvorfra eksempler er skildret med casevignetter. I artiklen gennemgås relevant forskningsrelateret og teoretisk baggrundsmateriale.

Downloads

Publiceret

28-06-2013