Musikterapiens indplacering i Danmark

  • Inge Nygaard Pedersen Aalborg universitetscenter
  • Britta Frederiksen
  • Charlotte Lindvang

Resumé

Musikterapiens indplacering i Danmark:
- som akademisk disciplin/uddannelse
- som behandlingstilbud inden for psykiatrien i DK
- i en forståelse af psykiske problemer

Publiceret
07-12-1998