Musikterapi på andre psykiatriske hospitaler i Danmark

  • Britta Frederiksen
  • Charlotte Lindvang

Resumé

Musikterapi på andre psykiatriske hospitaler i Danmark
Publiceret
07-12-1998