Den drømmende terapeut - om at gøre brug af terapeutens ubevidste som et redskab i musikterapeutiske processer med skizofrene

  • Charlotte Lindvang

Resumé

Kan terapeutens drømme have noget at gøre med, endsige gavne det terapeutiske arbejde med mennesker der lider af en alvorlig sindslidelse? Dette spørgsmål vil jeg søge at belyse i denne artikel, udfra den betragtning at vi konstant opfanger hinanden med et lag af os selv, der svarer til drømmebevidstheden, og at vi reagerer på hinanden og interagerer i fl ere bevidsthedsdimensioner.

Et andet udgangspunkt for artiklen er, at drømmenes sprog er interessant for musikterapeuter, fordi terapeuten i den musikterapeutiske kliniske improvisation momentant bevæger sig på et drømmelignende bevidsthedsniveau, og anvender det musikalske drømmelignende materiale som redskab i en udviklingsproces.

Artiklen sætter fokus på målgruppen af psykiatriske patienter der lider af skizofreni. Den del af kommunikationen i det terapeutiske forhold, der foregår »under bevidsthedstærsklen«, er et væsentligt omdrejningspunkt i musikterapeutisk behandling af denne målgruppe.

Publiceret
07-12-2002