Den drømmende terapeut - om at gøre brug af terapeutens ubevidste som et redskab i musikterapeutiske processer med skizofrene

Forfattere

  • Charlotte Lindvang

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v3i1.65

Resumé

Kan terapeutens drømme have noget at gøre med, endsige gavne det terapeutiske arbejde med mennesker der lider af en alvorlig sindslidelse? Dette spørgsmål vil jeg søge at belyse i denne artikel, udfra den betragtning at vi konstant opfanger hinanden med et lag af os selv, der svarer til drømmebevidstheden, og at vi reagerer på hinanden og interagerer i fl ere bevidsthedsdimensioner.

Et andet udgangspunkt for artiklen er, at drømmenes sprog er interessant for musikterapeuter, fordi terapeuten i den musikterapeutiske kliniske improvisation momentant bevæger sig på et drømmelignende bevidsthedsniveau, og anvender det musikalske drømmelignende materiale som redskab i en udviklingsproces.

Artiklen sætter fokus på målgruppen af psykiatriske patienter der lider af skizofreni. Den del af kommunikationen i det terapeutiske forhold, der foregår »under bevidsthedstærsklen«, er et væsentligt omdrejningspunkt i musikterapeutisk behandling af denne målgruppe.

Downloads

Publiceret

07-12-2002