MUSIKTERAPEUTERNES SÆRLIGE KOMPETENCER - musikterapeuternes sundhedsfremmende virkemidler generelt og i psykiatrien

Forfattere

  • Niels Hannibal Aalborg Universitet
  • Inge Nygaard Pedersen Aalborg universitet

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v9i1.681

Resumé

Denne artikel omhandler musikterapiens særlige kompetencer og består af to dele. I første del præsenteres det særlige ved musikterapi i et kort og overordnet perspektiv i forhold til de elementer musikterapi indeholder såsom interventionsformer, udbytte, anvendelse, dokumentation, teori, behandlingskontekst. Anden del udfolder kliniske eksempler på det som overordnet beskrives i første del. Det problematiseres, at det specifikke og non-specifikke ikke så let kan adskilles, men samtidig præsenteres også forfatternes holdning: at musikterapi besidder ²noget² som er særligt og som giver faget en identitet.

Downloads

Publiceret

07-07-2014