Har musikpsykoterapi sin berettigelse indenfor gerontopsykiatrien?

Forfattere

  • Hanne Mette Oschner Ridder Aalborg Universitetscenter

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v3i1.70

Resumé

Musikterapi i gerontopsykiatrien er en undergruppe af musikterapi i psykiatrien, og der vil i denne artikel sættes spørgsmålstegn ved om demensramte ”egner” sig til psykoterapeutiske forløb i musikterapi. Umiddelbart er gruppen af demensramte ikke-egnede til musikpsykoterapi da de bl.a. ikke opfylder opstillede kriterier om komplient adfærd, indsigtspotentiale og evne til at indgå i en terapeutisk alliance. Med udgangspunkt i bl.a. Tom Kitwoods personcentrerede demensomsorg vil begreberne blive vendt om, så det bliver terapeutens opgave at gøre musikpsykoterapien egnet for demensramte. Efter en teoretisk gennemgang af kriterier for egnethed til musikterapi afsluttes kapitlet med et kort eksempel fra en case.

Downloads

Publiceret

07-12-2002