Beskrivelse af patientpopulationen i klinisk musikterapi på fem psykiatriske institutioner i Danmark i perioden august 2003 - juli 2004

Forfattere

  • Niels Hannibal Aalborg Universitetscenter

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v4i1.76

Resumé

Denne artikel indeholder præsentation og analyse af data indsamlet på 5 psykiatriske institutioner i Danmark, der har musikterapi i behandlingen. Formålet med undersøgelsen er dels at beskrive den patientgruppe der modtager musikterapi i psykiatrien, og dels undersøge om enkelte variable kan prædiktere drop-out fra behandlingen. Både demografiske, psykiatriske og terapeutiske data indsamles fra 91 patienter, der har modtaget musikterapi i perioden august 2003 til juli 2004. Undersøgelsen viser, at i denne gruppe rekrutteres patienterne overvejende fra hospitalerne, de har ofte enten skizofreni lidelser eller personlighedsforstyrrelser. 16 % dropper i gennemsnit ud af behandlingen. Der var ingen enkelte variable, der prædikterede drop-out fra behandlingen.

Downloads

Publiceret

07-12-2005