Dokumentation gennem to casestudier Indledning til to artikler med fokus på musikterapi med skizofrene patienter

  • Britta Frederiksen
  • Charlotte Lindvang

Resumé

I Frederiksborg Amt blev der i år 2003 igangsat et forsøgsprojekt med musikterapi i sygehus-psykiatrien, med henblik på at vurdere muligheden for og relevansen af en implementering af denne terapiform som en del af sygehusets behandlingstilbud. De følgende to artikler indeholder to casestudier og er ét led i en mere omfattende dokumentation af musikterapi-behandling i Frederiksborg Amt (Frederiksen & Lindvang 2004).

Publiceret
07-12-2005