Casestudie - Musikterapi med skizofren kvinde

  • Charlotte Lindvang

Resumé

Denne artikel beskriver et musikterapiforløb over 6 mdr. med en skizofren kvinde, med fokus på at belyse den terapeutiske proces såvel som forløbets resultater, set i forhold til de opstillede mål. Beskrivelsen af processen illustrerer hvorledes musikken er et vigtigt redskab i opbygningen af tillid mellem os, og som en vej til at skabe nye interaktive oplevelser og erfaringer for patienten.

Casen er et eksempel på at en udviklingsproces er mulig, også for skizofrene patienter. Patientens kommunikative evner bedres, og der skabes større sammenhæng mellem patientens polariseredepersonlighedsdele. Patienten opnår en øget psykisk stabilitet, hun ophører med at være selvskadende, og hun er ikke psykotisk i perioden med musikterapi. Konsekvensen af dette er bl.a. enreduktion i antallet af indlæggelsesdage. Patienten anerkender i højere grad sine egne ressourcer og synes styrket i forhold til at rumme og håndtere sine følelser. Musikterapiforløbet giver patientenet nyt håb om at være i kontakt med livet.

Publiceret
07-12-2005