Gruppemusikterapi med patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse i dagbehandlingsregi

Forfattere

  • Niels Hannibal Aalborg Universitetscenter

DOI:

https://doi.org/10.5278/ojs.mipo.v5i1.90

Resumé

Denne artikel er første redegørelse for de erfaringer, som er gjort med gruppemusikterapi (GMT) for patienter med borderline-personlighedsforstyrrelse (BPF) i dagbehandlingsregi på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder både konkrete anvisninger til aktiviteter og interventioner, ligesom den i et teoretisk perspektiv redegør for forskellige processer og reaktioner, der kan iagttages i behandlingen. Artiklen konkluderer, at GMT i sin nuværende form kan bidrage til udvikling af BPF-patienters evne til mentalisering og affektregulering, til opbygning af en gruppefølelse og fremme af interpersonel læring, ligesom GMT kan udvikle alliance til terapi generelt og GMT specifikt.

Downloads

Publiceret

07-12-2008