Musiklyttegrupper i voksenpsykiatrien

  • Helle Nystrup Lund

Resumé

Artiklen beskriver det musikterapeutiske arbejde med musiklyttegrupper i voksenpsykiatrien på Aalborg Psykiatriske Sygehus. Artiklen indeholder væsentlige erfaringer fra praksis. Først beskrives lyttegrupperne, som de finder sted på åbne og lukkede afsnit. Det følgende omhandler musikterapeutens forberedelse af musikprogrammer til lyttegrupper. Herunder et praktisk eksempel på overvejelserne omkring et anvendt musikprogram. Terapiens mål gennemgås med differentiering af musikalske og ikke-musikalske overvejelser, herunder terapeutisk sigte med valget af musik. Musikkens funktioner grupperes i 6 kategorier udledt fra patientcitater. Et skema, der anvendes af patienter, indeholdende punkter om terapeutisk målsætning for deltagelse i musiklyttegruppe, præsenteres. Ud fra erfaringer i praksis konkluderes at det ikke nødvendigvis er følelsesladet musik, der bringer patienterne i kontakt med deres følelsesliv, at musikkens betydning for den enkelte patient til dels er uforudsigelig, og endelig at musiklytning i gruppe (som teknik) både er anvendelig til arbejde med patienternes følelsesliv, samt med sociale kompetencer. Artiklen afsluttes med perspektiverende spørgsmål til det fortsatte arbejde.

Publiceret
07-12-2008