Musikterapi i socialpsykiatrien i Århus – musikterapeuten som socialarbejder

  • Bent Jensen

Resumé

Artiklen er delt op i to hoveddele. Første del handler om musikterapiens indplacering i socialpsykiatrien. Jeg har rødder i hospitalspsykiatrien og er nu i socialpsykiatrien. Der beskrives nogle grundlæggende forskelle mellem de to sektorer, og der beskrives, hvordan behandling og terapi ikke traditionelt hører til i socialpsykiatrien. Derefter bringes et resumé af et interview med to medarbejdere i socialpsykiatrien. Den første del af interviewet handler om, hvorvidt musikterapi, og især den individuelle musikterapi, er relevant i socialpsykiatrien. Anden del af artiklen handler om recovery, som er Århus Kommunes nye værdigrundlag for den professionelle indsats for psykisk syge. Dette afsnit indledes med en gennemgang af de intentioner, Århus Kommune har med recovery. Derefter kommer et resumé af interview med de to medarbejdere fra socialpsykiatrien, som fortæller om deres mening om recovery. Afslutningsvis diskuteres, hvordan socialpsykiatrien kan leve op til de intentioner, der ligger i recovery, og jeg opridser nogle forslag til hvordan musikterapien kan arbejde mere recovery-orienteret.

Publiceret
07-12-2008