Anmeldelse – Relationsbehandling i psykiatrien (Thorgaard 2006)

  • Lars Ole Bonde Aalborg Universitetscenter

Resumé

Farmakologisk behandling eller relationsbehandling? For mange patienter og behandlere i psykiatrien er svaret ofte enten-eller. I Lars Thorgaards fembinds-værk er svaret heldigvis både-og. Bøgerne er skrevet som grundbog til en relationsbehandleruddannelse for medarbejdere i hospitals- og socialpsykiatrien. Nogle steder er den måske endda på vej ind i virksomhedskulturen – f.eks. har hospitalsledelsen v. cheflæge Jørgen Achton Nielsen på Aalborg Psykiatriske Sygehus sørget for, at alle afdelinger har de fem bind til rådighed. Forfatteren er meget erfaren. Han er speciallæge i psykiatri, overlæge ved Psykiatrisk Afdeling Herning og har psykoterapeutisk privatpraksis i Århus. Han er desuden en meget erfaren supervisor for læger og psykologer i psykiatrien.

Publiceret
07-12-2008