Fokus og område

Reflexens målgruppe

Artiklerne i Reflexen har (populær)videnskabelig formidling som omdrejningspunkt.

I Reflexen vil der være mange forskellige typer artikler, hvor nogle vil have primært fokus på det videnskabelige, mens andre sigter mod bredere populær formidling af et emne. Artiklernes indhold vil ligge i spændingsfeltet mellem læring og filosofi, som er instituttets primære forskningsfelter.

Reflexen har ikke en snæver målgruppe, men vi sigter mod at levere spændende og informative artikler til den kritiske og interesserede samfundsborger, som er vant til at bruge et bredt udvalg af nyhedsmedier og at sætte sig ind i nyt stof og viden.

Peer review-proces

Om indlevering af artikler til publicering

Redaktionen modtager kun artikler fra personer, der er studerende ved Institut for Læring og Filosofi.

Artikler, der indleveres til publicering:

  • skal være korrekturlæste
  • skal være opstillet efter en fast skabelon. Du kan hente skabelonen her.
  • må have et omfang på mellem 3 og 10 sider
  • skal indholdsmæssigt ligge inden for de områder, som fremgår af studieordningerne for instituttets uddannelser
  • skal være skrevet på dansk

Der kan løbende indsendes artikler, og Reflexen vil udkomme 2 gange årligt i april og november.

Artikler indsendes til reflexen@learning.aau.dk

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

De navne og adresser, der angives på dette tidsskrifts websted, vil udelukkende blive anvendt til tidsskriftets angivne formål og vil ikke blive gjort tilgængelige til andre formål eller for andre parter. For yderligere information henvises til Aalborg Universitets privatlivspolitik og cookiepolitik.