Redaktører

Sanne Almeborg

Jes Lynning Harfeld

Majken Kjer Johansen

Sektionsredaktører

Jes Lynning Harfeld

Majken Kjer Johansen