Manuskripter

Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
  • skal være korrekturlæste
  • skal være opstillet efter en fast skabelon. Du kan hente skabelonen her.
  • må have et omfang på mellem 7 og 20 sider
  • skal indholdsmæssigt ligge inden for de områder, som fremgår af studieordningerne for instituttets uddannelser
  • skal være skrevet på dansk eller engelsk

Retningslinjer for forfattere

Manuskripter sendes til: reflexen@learning.aau.dk