Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Årg. 10 Nr. 1 (2015): Mangfoldighed og læring i uddannelse og organisationer

”Den store grønlandske ekspedition til Danmark” - kulturel kapital og kampe for tilkommende studerende

Fremsendt
28. august, 2015
Publiceret
28-08-2015

Resumé

På de danske videregående uddannelsesinstitutioner bliver optaget mange grønlandske studerende, som i Grønland ikke ville have de samme muligheder for at få en uddannelse som de har i Danmark. Undersøgelsen vil give et overblik i nogle af de stukturelle tiltag, som på et administrativt niveau bliver sat i gang for at støtte de grønlandske studerendes tilpasning til og indførelse i deres nye, danske læringsmiljø. Artiklen inddrager interviews med to grønlandske studerende tilmeldt ved to forskellige videregående uddannelser i Danmark, to vejledere fra Det Grønlandske Hus i København, samt med en underviser og tidligere international koordinator fra Roskilde Universitet. Igennem en analyse af disses perspektiver på feltet analyseres kulturelle kapitaler og aspekter ved habitus, som de grønlandske studerende fornemmer og fornemmes af de øvrige interviewede at spille en rolle ved overgangen til uddannelse i Danmark.