Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Årg. 10 Nr. 1 (2015): Mangfoldighed og læring i uddannelse og organisationer

Vi skal lære eleverne, at der er mennesker bag skærmen

Fremsendt
28. august, 2015
Publiceret
28-08-2015

Resumé

Bogen Med livet i lommen (Palludan & Schouboe, 2013) gav anledning til refleksion over, hvordan børn og unges digitale kultur får betydning for deres skolegang. Med afsæt heri beskrives, hvordan lærerstuderende oplever forholdet mellem digital kultur og ikke-digital kultur. Gullestrups kulturanalysemodel danner i artiklen afsæt for analyse af studerendes refleksioner over samvær, formidling, identitet og adfærd. Iben Jensens kommunikationsmodel: The Practice of Intercultural Communication, danner ramme for semi-strukturerede interviews med lærestuderende fra tre årgange. Konklusionen er, at de lærerstuderende didaktisk vægter digital kultur højt, men ikke oplever det samme i eget studie. Afledt heraf skitseres rammen for et undervisningsforløb med afsæt i Klafkis kategoriale dannelsestænkning.