Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Årg. 11 Nr. 1 (2016): Kulturmødets muligheder og begrænsninger

Kulturanalysen - et værktøj til forandring

Fremsendt
27. januar, 2016
Publiceret
27-01-2016

Resumé

Denne artikel tager udgangspunkt i et kulturperspektiv hos et igangværende satspuljeprojekt. Projektmedarbejdernes fortællinger, giver indsigt i medarbejdernes udfordringer i forhold til deres oplevelse af kulturforskelle mellem dem og deres nærmeste samarbejdspartner. Det er denne artikels formål at belyse, hvordan man gennem kvalitative studier kan udarbejde en kulturanalyse og dermed opnå indsigt og forståelse i organisationskulturer. Til udarbejdelse af kulturanalysen hentes inspiration fra Hans Gullestrups kulturteori. Artiklen påviser, at man ud fra kulturanalysen kan fremsætte nogle overordnede forslag til forandringsinitiativer i forhold til det indbyrdes samarbejde mellem satspuljeprojektet og dets nærmeste samarbejdsparter.