Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Årg. 11 Nr. 1 (2016): Kulturmødets muligheder og begrænsninger

Umyndiggørelsen af pædagogens professionelle identitet

Fremsendt
27. januar, 2016
Publiceret
27-01-2016

Resumé

Artiklen undersøger pædagogernes kulturelle antagelser om sig selv set i et samfundsperspektiv ved brug af Rasmus Willigs kritiske analyse. I Artiklen analyseres pædagogernes selvforståelse og oplevelser af deres professionelle identitet og faglighed, ud fra indsamlet empiri og undersøgelser fra BUPL, ved brug af Iben Jensens analyseguide. Med baggrund i Willig og Merete Monrad diskuteres det hvordan kritik forstås i forhold til faglig uenighed og hvilken betydning dette har for udviklingen af pædagogernes professionelle identitet.