Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Årg. 11 Nr. 1 (2016): Kulturmødets muligheder og begrænsninger

Er pædagoger inkluderet i skolen?

Fremsendt
27. januar, 2016
Publiceret
27-01-2016

Resumé

Artiklen omhandler pædagogers inklusion i skolens læringsmiljø med fokus på inklusionen af pædagoger som professionsudøvere i skolens læringsmiljø. Undersøgelsen bygger på deltagende observationer og semistrukturerede interviews med pædagoger. I artiklen anvendes Cathrine Hasses begreb om kulturmarkører som et analytisk redskab. Formålet med kulturanalysen er at forstå de kulturelle betingelser som in- og ekskluderende betingelser for pædagogers inklusion i skolen. I artiklen diskuteres ud fra Lave & Wengers begreber om praksisfællesskaber og legitim perifer deltagelse. Undersøgelsens resultater redegør for fire dokumenterede kulturmarkører for pædagogers inklusion i skolen.