Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Artikler

Årg. 11 Nr. 1 (2016): Kulturmødets muligheder og begrænsninger

Kulturelle positioneringer - i spændingsfeltet mellem træghed og overskridelse

Fremsendt
27. januar, 2016
Publiceret
27-01-2016

Resumé

I denne artikel vil jeg undersøge spændingsfeltet mellem træghed og overskridelse inden for sociale kategorier og kulturel ageren. Artiklens interessefelt er den handlekapacitet, der i min optik fordres inden for det transkulturelle perspektiv. Jeg anvender primært begreberne intersektionalitet og positionering til at undersøge spændingsfeltet. Jeg giver et bud på et analytisk greb med hvilket, man kan få blik for de overskridelser, sprækker og brud, der er forudsætningen for kulturel handlekapacitet. Dette analytiske greb præsenterer jeg i en model, der kan anvendes analytisk på et empirisk felt, hvor sociale kategorier og kulturelle positioneringer er vævet sammen og gensidigt påvirker hinanden.