Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Årgang/bind 2, Nr. 1Kulturmøder og kompetenceudvikling

##plugins.themes.immersion.issue.published## 30. september, 2016

##plugins.themes.immersion.issue.description##

Af redaktionen: Stud.mag. Ninna H. Henriksen, stud.mag. Marie H. Klausen, stud.mag. Maria Madsen, adjunkt Ole R. Christensen og ph.d.-stipendiat Sanne Almeborg

Dette nummer af Reflexen indeholder forskellige perspektiver på kulturmøder og kulturelle diversiteter. Flere af artiklerne stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt det danske uddannelsessystem kan rumme de kulturelle diversiteter, som er en realitet i det danske samfund i dag. Konklusionerne tyder på, at det er nødvendigt at rette opmærksomhed mod interkulturel læring, for at det bliver muligt at uddanne og rumme de forskellige kulturer. Såvel som der er fokus på uddannelsessystemet, tager flere artikler fat på nogle af de problematikker som både det danske og internationale erhvervsliv må forholde sig til, og som knytter sig til globaliseringens “cross-culture” udfordringer.

Nummerets artikler fokuserer som følge af disse problemstillinger på kompetenceudvikling. Der stilles spørgsmålstegn ved, hvad det kræver af den enkelte underviser eller medarbejder at kunne rumme kulturel diversitet, og hvordan man ved hjælp af forskellige uddannelses- eller forandringsprocesser kan opkvalificere denne kompetence. Artiklerne giver således hvert deres bud på imødekommelse af de kulturelle diversiteter og den nødvendige kompetenceudvikling – det være sig i folkeskolen, på ungdomsuddannelser, på videregående uddannelser, og i arbejdslivet på det internationale arbejdsmarked.

Emner som dialog, læring og udvikling, åbenhed overfor mangfoldighed, refleksion og interkulturel læring er nøgleord i målet på at nå et kvalificeret kulturberedskab, hvor mantraet i et ord meget vel kunne kaldes kultursensitivitet.

God læselyst!


Hele nummeret