Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Årgang/bind 4, Nr. 1Perspektiver på forandringsarbejde i et hyperkomplekst samfund

##plugins.themes.immersion.issue.published## 30. september, 2016

##plugins.themes.immersion.issue.description##

Af redaktionen: Stud.mag. Betina Leth Leth, stud.mag. Christine Marshall, ph.d.-stipendiat Patrik Kjærsdam Telleus & adjunkt Ulla Thøgersen

Man skulle næsten tro, at det dejlige solskinsvejr har været med til at give de studerende ved Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi fornyet energi. De gode ideer er i hvert fald spiret frem sammen med forårsløvet og har blandt andet resulteret i, at vi i dette nummer af Reflexen kan præsentere en lang række spændende artikler.

Artiklerne i dette nummer stammer fra de studerende på Kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Et studie som i høj grad er præget af tværfaglighed og som, måske netop derfor, søger mangfoldigheden i såvel teori som i praktisk problemløsning. Det er et studie, som sætter fokus på kreativitet og innovation, hvilket også er afspejlet i artiklerne.

De perspektiver, som i dette nummer af Reflexen udforskes af de studerende, sætter i høj grad fokus på det forandringsarbejde, som må ses nødvendigt, hvis vi fortsat skal udvikle os i det hyperkomplekse samfund, vi har blevet til. Et samfund præget af en vidensproduktion, som overgår alt tidligere og en globalisering, der i princippet sætter alle mennesker i kontakt med hinanden. Det er et samfund præget af forandringer, og konsekvensen, hvis vi ikke følger med, er, at vi ikke længere udvikler os. Vi går i stå og vil ikke være i stand til at håndtere den stigende kompleksitet, som er i samfundet. ”Innovate or die”, som man siger.

Vores evne til at iagttage os selv og samfundet, og vores evne til at iagttage vores iagttagelser er derfor også helt central, idet den sætter fokus på den mangfoldighed i iagttagelsesoptikker, som danner grundlaget for det samfund, vi forsøger at udvikle os i forhold til, og som hjælper til at skabe kompleksitetsduelige mennesker.

At lære at tolke vores egne indtryk og udtryk, bliver derfor vigtigt i forhold til at forstå os selv og andre, noget du kan læse mere om i artiklen ”Æstetisk didaktik i sygeplejerskeuddannelsens kliniske del”.

Du vil også kunne læse to artikler om, hvordan udvikling af interkulturel kompetence kan bruges til at skabe øget kulturforståelse og videndeling på tværs af kulturer og til at sætte mangfoldigheden i spil.

Derudover er der artikler, som udforsker dels storytelling som en metode til bevidst at skabe kulturpåvirkning i organisationer og dels læring og forandring som et vilkår i moderne institutioner.

Som noget nyt har vi også i denne udgave af Reflexen valgt at bringe en boganmeldelse af en bog, som i høj grad har været aktuel på vores studie.

Med håb om inspiration, eftertanke og masser af spændende læsestof sender vi hermed dette nummer af Reflexen i æteren.

God læselyst!


Hele nummeret