Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Årgang/bind 8, Nr. 2Globalisering - forandringer og udfordringer i et læringsperspektiv

##plugins.themes.immersion.issue.published## 30. september, 2016

##plugins.themes.immersion.issue.description##

Af Redaktionen

Globaliseringen og de stadige samfundsmæssige forandringer generelt stiller i dag organisationer og institutioner over for store krav om at kunne tilpasse sig nye betingelser. Med dette følger udfordringer, som afspejler sig i såvel uddannelser som i virksomheder. På skoler og i uddannelsesinstitutioner skal man forandre og forny pædagogikken, sådan at den matcher nye betingelser. I virksomhederne skal man tilsvarende forholde sig til, hvordan udvikling på et organisatorisk plan kan gøres mulig. Dette nummer af Reflexen omhandler sådanne spørgsmål. Det har som sit tema "Globalisering - forandringer og udfordringer i et læringsperspektiv", og artiklerne diskuterer fra forskellige perspektiver disse tematikker.

Sofie Qvortrup diskuterer i sin artikel "Et kultur- og læringsperspektiv på en proces i Den Kreative Platform", hvordan man kan facilitere den kreativitet og nytænkning, som der kan være behov for i uddannelse og virksomheder. Sina Harbo Christensen fokuserer på betydningen af videndeling og diskuterer i artiklen "Videndeling - om deling af viden mellem organisationen og det nyansatte medlem" problematikker relateret til deling af viden i virksomheder som en betingelse for udvikling og forandring. Miriam Canu sætter i artiklen "Internationale studerende på trygt farevand - synlig og usynlig pædagogik som forståelsesramme" fokus på spørgsmålet om elevers forskellige baggrunde og en inkluderende pædagogik. Og endelig behandler Sina Harbo Christensen i artiklen "Underkendelse eller anerkendelse? - om en pædagogisk leders forsøg på nedsættelse af erhvervsbetinget sygefravær via fokus på organisationskulturen" spørgsmålet om, hvordan man med en anerkendende tilgang kan arbejde med nedsættelse af sygefravær i virksomheder. I en presset og omskiftelig arbejdshverdag er det et tema, det er meget relevant at forholde sig til, og i artiklen diskuteres de forskellige problematikker, der kan knytte sig til brugen af en sådan tilgang.

I forrige nummer diskuteredes uddannelse og undervisning i relation til differentierede grupper i samfundet i en verden, der er i konstant forandring. I dette nummer diskuteres temaet i relation til konkrete problematikker i uddannelse og organisationer.

God læselyst!


Hele nummeret