Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Årgang/bind 11, Nr. 2Fællesskab, udvikling og læring

##plugins.themes.immersion.issue.published## 4. november, 2016

##plugins.themes.immersion.issue.description##

Nu er sommeren ved at være forbi og vi vendt tilbage fra ferien til de arbejds- og studiefællesskaber vi tilhører. En ferie er ikke nogen lang periode, men længe nok til at udviklinger finder sted. På studiet skal man i gang med nye emner og opgaver og indgår i nye gruppe- sammenhænge og på arbejdspladsen kommer man måske til at indgå i nye samarbejdsrelationer. Fællesskaber er således en foranderlig ting, men det er afgørende vigtigt for os at vi trives og føler at vi hører til. Artiklerne i efterårsnummeret af reflexen omhandler sådanne spørgsmål fra forskellige perspektiver så f.eks. inklusion, feedback og ledelse.

Artiklen Systemteori som vej til inkluderende fællesskaber - Udvikling i Fællesskaber, professionsudvikling og inklusion - skrevet af Sandie Malene Ravn Nielsen og Pernille Bonderup Christensen - behandler spørgsmål om professionelles arbejde med inklusion i et kommunalt fællesskab i et projekt, der berører og involverer både ledere og medarbejdere på flere typer arbejdspladser.

Gitte Gori Christiansen og Merna Marrogi behandler i den efterfølgende artikel: Anderledes børn har brug for anderledes hjælp - at bygge bro mellem specialbørnehaven og hjemmet, inklusionsspørgsmål i en daginstitutionskontekst, hvor også betydningen af samspillet mellem forskellige typer fællesskaber betones.

I artiklen Hvad er det lige man skal kigge efter? Videooptagelse som refleksionsmedie i adjunktpraksis - Om meningsfuld og legitim feedbackpraksis beskæftiger Gitte Kingo beskæftiger sig med processen knyttet til adjunkters gennemførelse af pædagogikum. På baggrund af en undersøgelse analyserer hun brugen af videoobservation og undervisningsfeedback.

Rikke Giselsson & Maria Hvid Dille har skrevet artiklen Foucault i brug, der behandler emner som coaching og ledelsesudvikling. I artiklen Om meningsfuld og legitim feedbackpraksis, behandler de to forfattere emnet fra et uddybende perspektiv, idet de beskæftiger sig konkret med feedback i en virksomhed i en udviklingsproces relateret til et læringsforløb.

Samlet set belyser artiklerne en bid af den kompleksitet der knytter sig til fællesskab, udvik- ling og læring.

Hele nummeret