Kundernes syn på S-togsstationer

  • Rasmus Gravesen TetraPlan A/S
  • Anne Pilegaard DSB S-tog
Keywords: DSB S-trains, stations, customers' viewpoints

Abstract

Tetraplan A/S har for DSB S-tog undersøgt, hvad kunderne mener om S-togsstationerne. Formålet med undersøgelsen er bedre at kunne prioritere de økonomiske ressourcer, der anvendes på S-togsstationerne. Hvilke funktioner er vigtigst for kunderne, og hvordan vurderer kunderne forskellige elementer på forpladsen, på adgangsvejene til perronen og på selve perronen? Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse på 14 stationer og fire kvalitative fokusgruppeinterview. Paperet sammenfatter rapportens resultater.

Published
31-12-2007