Reflexen

Reflexen er et online-tidsskrift med bidrag fra studerende på uddannelser ved Institut for Læring og Filosofi.

Reflexen præsenterer nogle af de problemstillinger, som de studerende er optaget af og arbejder med i deres studie. Artiklerne kan derfor enten være skrevet med henblik på at give en mere generel redegørelse for et projektarbejdes samlede resultater, eller der kan være tale om en mere detaljeret gennemgang af et delaspekt af et projekt. Det kan også være et spørgsmål om, at man har fundet en afledt problemstilling så interessant, at den måtte undersøges nærmere. Artiklerne er således udtryk for, hvad de studerende har fundet relevant og interessant at formidle til en bredere målgruppe.

Arbejdet med publicering af artikler i Reflexen skal give studerende øvelse i at formidle faglige problemstillinger til andre målgrupper end de vanlige aktører i en uddannelsessammenhæng, samt at kunne gøre det via internettet. Derudover ligger der også et ønske om at bidrage til videndeling ud over uddannelsens rammer, således at de studerendes arbejde kan inspirere relevante målgrupper, og ad den vej føre til fornyet refleksion over egen praksis, eller generelt vække nysgerrighed inden for området.

Reflexen udkommer 1-2 gange årligt – god læselyst!

Meddelelser

 
Der er ikke publiceret nogen meddelelser.
 
Flere meddelelser...

Årg. 11, Nr. 2 (2016): Fællesskab, udvikling og læring

Nu er sommeren ved at være forbi og vi vendt tilbage fra ferien til de arbejds- og studiefællesskaber vi tilhører. En ferie er ikke nogen lang periode, men længe nok til at udviklinger finder sted. På studiet skal man i gang med nye emner og opgaver og indgår i nye gruppe- sammenhænge og på arbejdspladsen kommer man måske til at indgå i nye samarbejdsrelationer. Fællesskaber er således en foranderlig ting, men det er afgørende vigtigt for os at vi trives og føler at vi hører til. Artiklerne i efterårsnummeret af reflexen omhandler sådanne spørgsmål fra forskellige perspektiver så f.eks. inklusion, feedback og ledelse.

Artiklen Systemteori som vej til inkluderende fællesskaber - Udvikling i Fællesskaber, professionsudvikling og inklusion - skrevet af Sandie Malene Ravn Nielsen og Pernille Bonderup Christensen - behandler spørgsmål om professionelles arbejde med inklusion i et kommunalt fællesskab i et projekt, der berører og involverer både ledere og medarbejdere på flere typer arbejdspladser.

Gitte Gori Christiansen og Merna Marrogi behandler i den efterfølgende artikel: Anderledes børn har brug for anderledes hjælp - at bygge bro mellem specialbørnehaven og hjemmet, inklusionsspørgsmål i en daginstitutionskontekst, hvor også betydningen af samspillet mellem forskellige typer fællesskaber betones.

I artiklen Hvad er det lige man skal kigge efter? Videooptagelse som refleksionsmedie i adjunktpraksis - Om meningsfuld og legitim feedbackpraksis beskæftiger Gitte Kingo beskæftiger sig med processen knyttet til adjunkters gennemførelse af pædagogikum. På baggrund af en undersøgelse analyserer hun brugen af videoobservation og undervisningsfeedback.

Rikke Giselsson & Maria Hvid Dille har skrevet artiklen Foucault i brug, der behandler emner som coaching og ledelsesudvikling. I artiklen Om meningsfuld og legitim feedbackpraksis, behandler de to forfattere emnet fra et uddybende perspektiv, idet de beskæftiger sig konkret med feedback i en virksomhed i en udviklingsproces relateret til et læringsforløb.

Samlet set belyser artiklerne en bid af den kompleksitet der knytter sig til fællesskab, udvik- ling og læring.

Hele nummeret

Se eller download hele nummeret PDF

Indholdsfortegnelse

Artikler

Sandie Malene Ravn Nielsen, Pernille Bonderup Christensen
PDF