Spring til hovednavigations-menu Spring til hovedindhold Spring til bundtekst

Samlet udgave

Årg. 12 Nr. 2 (2017): SÆRNUMMER : Mobiltelefonens betydning for online fællesskaber og læringsrum i et multikulturelt perspektiv

Mobiltelefonens betydning for online fællesskaber og læringsrum i et multikulturelt perspektiv

 • Ann-Katrine Lloyd Jørgensen
 • Britta Møller
 • Emilie Nielsine Munkø Lindholdt
 • Helle Krogh
 • Ida Andrea Nilsson
 • Ida Holm
 • Line Lind Mohr
 • Maja Bugge
 • Sabine Pedersen
 • Iben Jensen
 • Karen Egedal Andreasen
 • Gitte Smidt Blytt
 • Mette Gram Rugholm
Fremsendt
9. oktober, 2017
Publiceret
09-10-2017

Resumé

Velkommen til dette særnummer af Reflexen. Nummeret her beskæftiger sig med mobiltelefoner og sociale mediers læringspotentialer i og på tværs af forskellige sociale og etniske
grupper i Danmark. Det belyses, hvilke fællesskaber der dannes og hvilke læringsmuligheder, der tilbydes gennem mobiltelefonen som platform blandt forskellige grupper. Artiklerne tager
alle deres afsæt i en række medieetnografiske interviews, der blev udført i foråret 2017 som led i et større forskningsprojekt. Forskningsprojektets formål var at belyse mobiltelefonens
betydning for læring i multikulturelle kontekster.
Mobiltelefonen er et medium, der i disse år udbredes hurtigt blandt befolkningsgrupper verden over. Det åbner for en række nye digitale muligheder, hvor eksisterende fællesskaber videreføres
og nye opstår. Men hvilken betydning har etnicitet samt social og kulturel baggrund, for de praksisser der etableres online gennem diverse sociale medier – og hvilke fællesskaber
og læringsrum understøttes herigennem? Det er disse spørgsmål, der udforskes i artiklerne i dette nummer ud fra en forestilling om, at kultur ikke er en fast definerbar størrelse, men snarere en række sammenkædede praksisser der konstant er til forhandling og under
udvikling.