Contact | Kontakt

Primary Contact | Primær kontakt
Jørgen Riber Christensen

Publisher | Udgiver
Aalborg Universitet / Akademisk kvarter
Aalborg University Press | Aalborg Universitetsforlag
ISSN: 1904-0008

Editors-in-chief | Ansvarshavende redaktører
Jørgen Riber Christensen
Kim Toft Hansen
Søren Frimann

Design, layout and webmaster | Design, layout og webmaster
Kirsten Bach Larsen

Editor adress | Redaktionens adresse
Akademisk kvarter
Aalborg Universitet
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø.
Att: Jørgen Riber Christensen / Kim Toft Hansen / Søren Frimann