Kontakt | Contact

Primær kontakt | Primary Contact
Jørgen Riber Christensen

Udgiver | Publisher
Aalborg Universitet / Akademisk kvarter
Aalborg Universitetsforlag | Aalborg University Press
ISSN: 1904-0008

Ansvarshavende redaktører | Editors-in-chief
Jørgen Riber Christensen
Kim Toft Hansen
Søren Frimann

Design, layout og webmaster | Design, layout and webmaster
Kirsten Bach Larsen

Redaktionens adresse | Editor adress
Akademisk kvarter
Aalborg Universitet
Kroghstræde 3
9220 Aalborg Ø.
Att: Jørgen Riber Christensen / Kim Toft Hansen / Søren Frimann