Calls | Calls

26 Fall | Efterår 2023
     Methodologies on Materiality, Re-storying and Collaborative Future Making.
 
Guest Editors | Gæsteredaktører
Thessa Jensen, Associate Professor, Aalborg University
Anete Mikkala Camille Strand, Associate Professor, Aalborg University
Kenneth Mølbjerg Jørgensen, Professor, Malmø University

Download Call  English

27 Spring | Forår 2024
     Academic Filmmaking in the New Humanities.
 
Guest Editors | Gæsteredaktører
Libertad Gills, Associate Professor of Film Studies, Universidad de las Artes (Ecuador)
Catherine Grant, Honorary Professor, Aarhus University; Honorary Research Fellow, Birkbeck, University of London; and Senior Visiting Research Fellow, University of Reading
Alan O’Leary, Associate Professor of Film and Media in Digital Contexts, Aarhus University

Download Call  English

Download      Academic Quarter’s style sheet  |  Akademisk kvarters artikelskabelon

Video essay
To ensure blind peer review of video essays, contributors should – to the greatest extent possible – ensure that their identity is unidentifiable. The video files for review should not include information on authors, directors, producers, and performers. You do not need to mask the voices or images of people. Video essays should be max. 7-12 minutes long and accompanied by an academic guiding text between 1,000-1,500 words that clearly reflects upon the publication’s scholarly/academic contribution. Video essays should be original works of publishable quality in a rigorous scholarly context, and may take argumentative, expository, explanatory, documentary, performative, essayistic, poetic, symbolic (metaphorical) or artistic forms, or a combination of these. The guiding text should clearly explain the argument in the video essay and/or the insight that the viewer may gain from watching and listening to it.
This guiding text should follow the directions in the article style sheet of Academic Quarter. Video essays should be final and handed in as a separate mp4-video-file. Video files should be sent to Annemette Helligsø by a large-file transfer service. The accompanying guiding text can be mailed directly to Annemette Helligsø. Academic Quarter hosts a video file server and archive at Aalborg University from which the finished and published video files will be streamed.Academic Quarter supports only publication and not the technical development of video essays.

Video essays and the guiding text will be reviewed together. Criteria for reviewing video-essays are
a) the lucidity of the argument,
b) the technical and stylistic execution of the video material and
c) the clarity of the guiding text.

 

Videoessay
For at sikre blind peer review af videoessays bør bidragsydere – i videst muligt omfang – sikre, at deres identitet er uidentificerbar. Videofilerne til review bør ikke indeholde oplysninger om forfattere, instruktører, producenter og medvirkende. Man behøver ikke at sløre stemmer eller billeder af mennesker.
Videoessays skal være max. 7-12 minutter lange og ledsaget af en faglig vejledende tekst på mellem 1.000-1.500 ord, der tydeligt afspejler publikationens videnskabelige/akademiske bidrag. Videoessays bør være originale værker af publicerbar kvalitet i en streng videnskabelig kontekst og kan have argumenterende, ekspositionelle, forklarende, dokumentariske, performative, essayistiske, poetiske, symbolske (metaforiske) eller kunstneriske former eller en kombination af disse. Den vejledende tekst skal klart forklare argumentet i videoessayet og/eller den indsigt, som seeren kan få ved at se og lytte til det.
Denne vejledende tekst skal følge anvisningerne i Akademisk kvarters stilark. Videoessays skal være færdigproducerede og afleveres som en separat mp4-videofil. Videofiler skal sendes til Annemette Helligsø gennem en storfiloverførselstjeneste. Den medfølgende vejledende tekst kan mailes direkte til Annemette Helligsø. Akademisk kvarter er vært for en videofilserver og et arkiv på Aalborg Universitet, hvorfra de færdige og publicerede videofiler vil blive streamet. Akademisk kvarter understøtter kun udgivelse og ikke teknisk produktion af videoessays.

Videoessays og den vejledende tekst vil blive reviewet sammen. Kriterier for review af videoessays er
a) argumentets klarhed,
b) den tekniske og stilistiske udførelse af videomaterialet og
c) klarheden af den vejledende tekst.