Calls | Calls

27 Fall | Efterår 2023
     Academic Filmmaking in the New Humanities.
 
Guest Editors | Gæsteredaktører
Libertad Gills, Associate Professor of Film Studies, Universidad de las Artes (Ecuador)
Catherine Grant, Honorary Professor, Aarhus University; Honorary Research Fellow, Birkbeck, University of London; and Senior Visiting Research Fellow, University of Reading
Alan O’Leary, Associate Professor of Film and Media in Digital Contexts, Aarhus University

Download Call  English

Download      Academic Quarter’s style sheet  |  Akademisk kvarters artikelskabelon


Video essay
Video essays should be 7-12 minutes long and accompanied by an academic guiding text between 1,000-1,500 words. The video essay should be of scholarly quality and may be argumentative (documentary) or symbolic (metaphorical) or a combination. The guiding text should clearly explain the argument in the video essay as well as the insight that the viewer may gain from watching it. This guiding text should follow the directions in the article style sheet.

Video essays should be final and handed in as a separate mp4-video-file. Academic Quarter supports only publication and not the technical development of video essays.

Video essays and the guiding text will be reviewed together. Criteria for reviewing video-essays are
a) the lucidity of the argument,
b) the technical and stylistic execution of the video material and
c) the clarity of the guiding text.


Videoessay
Videoessays skal være 7-12 minutter lange og ledsaget af en akademisk vejledende tekst på mellem 1.000-1.500 ord. Videoessayet skal være af videnskabelig kvalitet og kan være argumenterende (dokumentarisk) eller symbolsk (metaforisk) eller en kombination. Den vejledende tekst skal klart forklare argumentet i videoessayet samt den indsigt, som seeren kan få ved at se det. Denne vejledende tekst skal følge anvisningerne i Akademisk kvarters style sheet.

Videoessays skal være færdigproducerede og afleveres som en separat mp4-video-fil. Akademisk kvarter understøtter kun udgivelse og ikke teknisk produktion af videoessays.

Videoessays og den vejledende tekst vil blive reviewet sammen. Kriterier for review af videoessays er
a) argumentets klarhed,
b) den tekniske og stilistiske udførelse af videomaterialet og
c) klarheden af den vejledende tekst.