Akademisk kvarter | Academic Quarter

Akademisk kvarter er et peer reviewed online, open access tidsskrift for humanistisk forskning. Tidsskriftets formål er at imødekomme efterspørgslen såvel som mangel på udbud af tilgængeligheden af kritisk forskning inden for den humanistiske og kulturvidenskabelige forskningstradition på de danske universiteter.

Målet er, at tidsskriftet løbende afdækker bestemte aktuelle temaer, men samtidig forsøger tidsskriftet også at sætte en standard for god forskning inden for netop emner og rammesætninger på humaniora.

Akademisk kvarter varetager international udveksling af de nyeste humanistiske forskningsresultater blandt forskere. Samtidig giver vi via den åbne og online publikationsform alle interesserede mulighed for at læse med over skulderen.

Tidsskriftet favner bredt, men placerer de enkelte numre inden for bestemte temarammer.

Tidsskriftets forfattere beholder ophavsretten til deres artikler, og efter en karenstid på 24 måneder kan artikler blive gendistribueret til en lokal, institutionel database.

ISSN : 1904-0008.

Akademisk kvarter er optaget på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste.

Akademisk kvarter er finansieret af Det Frie Forskningsråd med bevillingerne ID: DFF – 7013-00013 og 9151-00006B.


Akademisk kvarter er Elsevier Scopus indekseret.


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
Download     Akademisk kvarters artikelskabelon


Academic Quarter is a peer reviewed, online, open access journal with humanistic research. The aim of the journal is to meet the demand for critical publication of topics from the humanistic and cultural-scientific research tradition from the Danish universities.

The journal will cover current themes, and at the same time it will seek to create a high standard of good communication and publication of research within the humanities.

Academic Quarter has as its aim the exchange of research among international scholars, and at the same time it allows anybody to follow this exchange of the most recent research through its online and unrestricted form of publication with no fees whatsoever.

The journal has a wide scope, but each issue concentrates on specific themes. Articles will be in Danish and English.
Authors retain the copyright of their articles. After an embargo period of 24 months, an article can be redistributed in a local institutional repository.

ISSN : 1904-0008.

Academic Quarter is authorized by the Danish bibliometric system, and the journal is subsidized by Danish Council for Independent Research | Culture and Communication Grant nos. ID: DFF – 7013-00013 and 9151-00006B.

Academic Quarter is Elsevier Scopus indexed.


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
Download     Academic Quarter’s style sheet