Academic Quarter | Akademisk kvarter

Dansk


Academic Quarter is a peer reviewed, online, open access journal with humanistic research. The aim of the journal is to meet the demand for critical publication of topics from the humanistic and cultural-scientific research tradition from the Danish universities.

The journal will cover current themes, and at the same time it will seek to create a high standard of good communication and publication of research within the humanities.

Academic Quarter has as its aim the exchange of research among international scholars, and at the same time it allows anybody to follow this exchange of the most recent research through its online and unrestricted form of publication with no fees whatsoever.

The journal has a wide scope, but each issue concentrates on specific themes. Articles will be in Danish and English.

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Follow this link to see further information about Creative Commons. Note that this license only applies to articles published in the journal from November 2021 and forward.

Authors can archive post-print (final draft post-refereeing) on personal websites or institutional repositories under these conditions:

  • Publisher's version cannot be stored elsewhere but on publisher’s homepage
  • The published source must be acknowledged
  • There must be a link to the publisher version.

If an article contains copyrighted illustrations this must be stated in their captions, so that it is clear that only the text of the article pertains to the license of the journal.

ISSN : 1904-0008.

Academic Quarter is authorized by the Danish bibliometric system, and the journal is subsidized by Danish Council for Independent Research | Culture and Communication Grant nos. ID: DFF – 7013-00013 and 9151-00006B.

Academic Quarter is Elsevier Scopus indexed and indexed in DOAJ: Directory of Open Access Journals.


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
Download     Academic Quarter’s style sheet


Akademisk kvarter er et peer reviewed online, open access tidsskrift for humanistisk forskning. Tidsskriftets formål er at imødekomme efterspørgslen såvel som mangel på udbud af tilgængeligheden af kritisk forskning inden for den humanistiske og kulturvidenskabelige forskningstradition på de danske universiteter.

Målet er, at tidsskriftet løbende afdækker bestemte aktuelle temaer, men samtidig forsøger tidsskriftet også at sætte en standard for god forskning inden for netop emner og rammesætninger på humaniora.

Akademisk kvarter varetager international udveksling af de nyeste humanistiske forskningsresultater blandt forskere. Samtidig giver vi via den åbne og online publikationsform alle interesserede mulighed for at læse med over skulderen.

Tidsskriftet favner bredt, men placerer de enkelte numre inden for bestemte temarammer.

Tidsskriftets forfattere beholder ophavsretten til deres artikler, og de giver tidsskriftet førsteret til udgivelse af artiklerne, samtidig med at artiklerne har licens under Creative Commons Attribution License: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0). Følg dette link for informationer om Creative Commons. Bemærk at denne licens er kun gældende for artikler publiceret i tidsskriftet fra november 2021 og fremad.

Forfatter kan arkivere en postprint-version af den publicerede artikel (sidste manuskriptversion efter fagfællebedømmelsen) på personlige websites eller i institutionelle arkiver under disse betingelser:

  • Tidsskriftets version kan ikke lagres andre steder end på tidsskriftets website
  • Kilden af det publicerede skal fremgå
  • Der skal linkes til tidsskriftets version.

Hvis en artikel indeholder illustrationer, der er ophavsretsbehæftede, skal det fremgå i deres billedtekster, så det klart fremgår, at tidsskriftets licens kun vedrører teksten i artiklen.

ISSN : 1904-0008.

Akademisk kvarter er optaget på Forsknings- og Innovationsstyrelsens autoritetsliste.

Akademisk kvarter er finansieret af Det Frie Forskningsråd med bevillingerne ID: DFF – 7013-00013 og 9151-00006B.


Akademisk kvarter er Elsevier Scopus indekseret og indekseret i DOAJ: Directory of Open Access Journals.


Publication Ethics and Publication Malpractice Statement
Download     Akademisk kvarters artikelskabelon