Kontaktperson

Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø, Denmark

Primær kontaktperson

Dalia Stakenaite
Redaktionssekretær
Division of Transportation Engineering, Department of Built Environment

Kontaktperson for support

Dalia Stakenaite
Telefon +459940 2503