Oplysninger til bibliotekarer

Open Access tidskrift: Danish Journal of Transportation Research – Dansk Tidsskrift for Transportforskning

ISSN 2596-9196

Udgiver:
Sektionen for Veje, Trafik og Transport, Institut for Byggeri, By  og Miljø, Aalborg Universitet

Chefredaktør:
Lektor Harry Lahrmann, djtr-ed@civil.aau.dk

Redaktion:
Harry Lahrmann, Aalborg Universitet
Malene Freudendal-Pedersen, Aalborg Universitet
Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet
Tove Hels, Rigspolitiet

Redaktionssekretær:
Dalia Stakenaite, djtr-adm@civil.aau.dk, (+45) 99402503

Adresse:
Thomas Manns Vej 23
9220 Aalborg Ø