Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word-, RTF- eller WordPerfect-dokumentfilformat.
 • Det anbefales at angive DOI eller URL-adresser for referencerne, dvs. der hvor man kan finde en evt. elektronisk udgave af referencen.
 • Det anvendes samme Word skabelon som  til Trafikdage. Skabelonen kan hentes på Trafikdage.dk.  Denne skabelon er opsat til at overholde alle nedenstående krav. Bruger du ikke skabelonen, skal paperet foruden ovenstående omfangskrav overholde følgende formkrav:

  Sprog:   Skandinavisk eller engelsk

  Omfang: Max. 20 sider og max 40.000 anslag inkl. mellemrum, fodnoter og slutnoter

  Format:             A4

  Første side:     De øverste 9 cm af første side skal friholdes for tekst

  Venstre- og højremargen:     2 cm                   

  Topmargen:    2 cm                   

  Bundmargen:                              2,75 cm             

  Overskrifter:   Cambria           

                               Titel:                   22 pt. mørkeblå (RGB 23,54,93)

                               Forfatter:         12 pt. kursiv mørkeblå

                               Overskrift 1:    14 pt. fed mellemblå (RGB 54-95-145)

                               Overskrift 2:    13 pt. fed lyseblå (RGB 79-129-189)

                               Overskrift 3:    11 pt. fed lyseblå

                               Figur-, tabel- og billedoverskrifter:                  Calibri 9 pt. fed lyseblå (RGB 79-129-189)

  Brødtekst:        Calibri 11 pt. sort

  Toptekst:          Der må ikke være toptekst

  Bundtekst:       Venstrestillet: Trafikdage på Aalborg Universitet 2011 │ ISSN 1603-9696

                               Højrestillet: Sidenummer

                               Font: Calibri 11pt. kursiv sort – Vandret streg over bundtekst

 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere, som findes under Om tidsskriftet.
 • Hvis du fremsender et dokument til en sektion af tidsskriftet, der har undergået peer review, er instruktionerne under Sikring af en blindbedømmelse) blevet fulgt.

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Alle navne og e-mail adresser, der indsendes til tidsskriftet, vil udelukkende blive anvendt ifølge tidsskriftets formål. Endvidere vil informationer ikke blive videregivet til tredje part eller anvendt til andre formål end de angivne.