Du skal Gå til logon eller Registrér for at kunne foretage en indsendelse.

Tjekliste til forberedelse af manuskript

Som en del af manuskriptprocessen skal forfattere afkrydse, at deres manuskript overholder alle følgende elementer, og manuskripter kan returneres til forfattere, der ikke overholder disse retningslinjer.
 • Manuskriptet er ikke tidligere blevet publiceret, og det er heller ikke sendt til et andet tidsskrift med henblik på at komme i betragtning til at blive publiceret hvis det er tilfældet, skal der angives en forklaring under kommentarfeltet 'Kommentarer til redaktøren').
 • Manuskriptfilen er i et Microsoft Word- eller PDF-dokument filformat.
 • Det anbefales at angive DOI eller URL-adresser for referencerne, dvs. der hvor man kan finde en evt. elektronisk udgave af referencen.
 • Teksten opfylder de stilistiske og bibliografiske krav, der er beskrevet under Retningslinjer for forfattere.
 • Resume er både på engelsk og dansk

Retningslinjer for forfattere

For at tidsskriftet fremstår æstetisk indbydende og i en ensartet form, beder vi forfattere om at følge nedenstående retningslinjer for opsætning af det manuskript, der fremsendes til review. Husk at få manuskriptet tjekket for sprog, grammatik, referencer m.m. På den måde kan den samlede fagfællebedømmelse- og senenre en produktionsproces gennemføres hurtigere.

Omfang og opsætning af manuskript
Artiklen skal overholde følgende formkrav:
Sprog:   Skandinavisk eller engelsk, dog resume skal være både på dansk og engelsk.
Omfang: Max. 20 sider

Opsætning af manuskript 

 • Teksten fremsendes i .doc, eller .pdf filformat
 • Sidestørrelse skal være A4
 • Margenindstillinger: Topmargen: 2 cm Bundmargen: 2,5 cm Venstre- og højremargen: 2 cm
 • Typografi / Stil: Normal
 • Skrifttype: Verdana 11 pt. farve sort
 • Linjeafstand: Enkelt
 • Citater: Skrives i kursiv omkranset af citationstegn (”citat”)
 • Overskrifter og fremhævelser i teksten: med fed
 • Fodnoter anvendes IKKE, kun slutnoter anvendes
 • Ved indsendelsen af artikel er der intet referencestil krav. Referencer kan være i enhver stil, så længe det er konsistent artiklen igennem. Brug af DOI er stærkt anbefalet.

NB
Inden indsendelse skal feltkoder fra referenceprogrammer såsom Endnote, Refworks, Citation Manager, Mendeley osv. fjernes ved alle referencer, da disse vanskeliggør den elektroniske formatering og grafiske opsætning af manuskriptet.

 

Forfattere bliver bedt om at registrere sig som bruger, før de kan indsende et manuskript. 

Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Alle navne og e-mail adresser, der indsendes til tidsskriftet, vil udelukkende blive anvendt ifølge tidsskriftets formål. Endvidere vil informationer ikke blive videregivet til en tredje part eller anvendt til andre formål end de angivne.